Vähä Katekismus

kirjoittanut Martti Luther

Lisätietoja

Lisätietoja

Taustaa

Martti Luther julkaisi Vähä Katekismuksen (saksaksi Enchiridion. Der kleine Catechismus) vuonna 1529 kristinopin opettamisen apuvälineeksi. Reformaation edetessä Saksin vaaliruhtinaskunnassa aloitettiin vuonna 1526 tarkastukset uskonpuhdistuksen mukaisen opetusten ja uudistusten juurruttamiseksi seurakuntiin. Lutherin kokemukset tarkastusmatkoilta heijastuvat Vähän Katekismuksen esipuheessa: "Voi hyvä Jumala sitä surkeutta, minkä olen saanut nähdä! Tavallinen kansanmieshän ei varsinkaan maaseudulla tiedä kristinopista yhtään mitään, ja valitettavasti myös monet papit ovat jokseenkin taitamattomia ja kyvyttömiä opettamaan."

Katekismus tarkoitti vanhan kirkon aikana suullisesti annettavan kasteopetuksen sisältöä. Jo varhain kasteopetuksen ytimen muodostivat kymmenen käskyä, uskontunnustus, Isä meidän -rukous sekä sakramenttien selitykset. Lisäksi Luther sijoitti Vähän Katekismuksen loppuun ohjeet päivittäisistä aamu-, ruoka- ja iltarukouksista sekä huoneentaulun, joka sisältää eri palvelustehtävissä toimiville soveltuvia Uuden testamentin kehotuksia.